Huisartsenpraktijk Dr. Van Hoe Patricia

Kortemarkstraat 17
8810 Lichtervelde
Tel: 051/485180 of 0475/331485

moc.liamg@eohnavretkod


Welkom op de website van van Dokter Van Hoe Patricia


Beste patiënten,


13 jaar lang heb ik mij met hart en ziel ingezet als huisarts. Tijdens deze leerrijke periode heb ik voor mijzelf uitgemaakt dat het aspect psychosociale zorg voor patiënten voor mij heel belangrijk was en dat ik mij hierop specifiek wil gaan toeleggen. De ervaring die ik als huisarts heb kunnen opdoen met het fysiek lijden van mensen zie ik hierbij als een heel grote meerwaarde. Indien ons lichaam met ziekte geconfronteerd wordt heeft dit altijd een invloed op hoe wij ons mentaal voelen. Als wij ons mentaal niet goed voelen is het ook evident dat ons lichaam ons hier onze aandacht wil op vestigen en lichamelijke symptomen zal vertonen. Als huisarts en mental coach wil ik mij in de toekomst net op dit aspect van gezondheid toeleggen

Voor acute medische zorgen kan u in mijn praktijk echter niet terecht. Ik maak graag tijd voor een diepgaand gesprek met patiënten en daardoor kan de zorg voor acute medische problemen hiermee moeilijk gecombineerd worden.

Naast de patiënten zelf zullen ook hun partners en mantelzorgers bij mij terecht kunnen. Ik ben ervan onvertuigd dat er een grote behoefte is aan extra ondersteuning van mensen die met slepende ziekte en lijden gecomfronteerd worden. Daarom wil ik mijn medische scholing en jaren lange ervaring als huisarts inzetten om voor deze mensen een meerwaarde te zijn.

Naast mijn medische opleiding, school ik mij ook bij binnen de psychotherapie, zodat ik op beide vlakken mijn patiënten optimaal kan bijstaan.

Verder op deze website vindt u meer informatie over mijn werkmethode, de consultatiemogelijkheden, tarieven, terugbetaling....