Als huisarts weet ik dat fysiek en psychisch lijden niet alleen acuut medische zorgen met zich meebrengt, maar dat er ook een belangrijke nood is aan ondersteuning, psychische counceling, praktische tips, motiverende gesprekken...

Bij het opstarten van een begeleiding zal met u een goede analyse gemaakt van u probleem- en behandelingsvraag. Indien ik zelf niet in de mogelijkheid ben om de zorg op mij te nemen, zal altijd samen met u uitgekeken worden naar een meer gespecialiseerde doorverwijzing. Ook is het mogelijk dat naast de begeleiding in deze praktijk u ook kan doorverwezen voor specifieke diagnostiek. Dit zal dan altijd gebeuren in samenspraak met uw behandeld arts!


Hieronder vindt u een lijst van de doelgroepen waarop de praktijk zich wil richten:


* Patiënten met chronische aandoeningen van psychische of fysieke aard, die nood hebben aan ondersteuning los van 

   hun medische behandeling

* Familieleden van patiënten met psychisch of fysiek lijden

* mantelzorgers

* Patiënten met depressie of burn-out en hun omgeving

* Patiënten met verslavingsproblematiek en hun omgeving

* gezinsondersteuning

* relationele problemen

* problematische opvoedingssituaties

* hechtingsproblemen

* levensfase aanpassingen: puberteit, mid-life, menopauze, echtscheiding...

* rouw en verlies ervaring

* .....


Indien u twijfelt of u in mijn praktijk terecht kan, laat dan zeker niet na om contact op te nemen voor nader overleg.